C A G Service overeenkomst

home | Nieuwsberichten

Installatiebrache: verplichte APK op woningen

geplaatst op: 20 Apr, 2017

Er moet een verplichte vijfjaarlijkse APK-keuring komen voor gas, water en licht in alle woningen. Dat zegt Doekle Terpstra van UNETO-VNI, de vereniging van de installatiebranche, op BNR.

'Het is ronduit zorgwekkend om te constateren dat er naar onze inschatting meer dan 400.000 installaties in Nederland überhaupt niet gecontroleerd worden', zegt Terpstra. Naast een tweejaarlijkse keuring van de cv-installatie, zou eens in de vijf jaar een verplichte APK voor de hele woning moeten plaatsvinden, zegt hij. 'En je zou met de verzekeraars de afspraak kunnen maken dat degene die dat op een goede manier doet, een certificaat ontvangt dat uiteindelijk verwerkt wordt in de polis: dus uiteindelijk een lagere premie.'

Gemeenten

Uit een rondgang van BNR blijken er de laatste tijd meer, en ernstigere, incidenten met gas te gebeuren. Vanochtend zei Han Slootweg van netbeheerder Enexis op BNR dat gasinstallaties in koopwoningen lang niet altijd goed worden gecontroleerd. 'Als je dat formeel bekijkt, heeft de gemeente daarin een rol. Maar of de gemeente zich dat altijd realiseert en hoe zij die rol invult, dat is op zich een goede vraag', zegt Slootweg.

Terpstra vindt dat gemeenten actiever moeten optreden. 'Het is inderdaad zou dat Bouw- en Woningtoezicht de verantwoordelijkheid heeft om die controletaak voor zijn rekening te nemen. Dat gebeurt in onvoldoende mate. Ik denk dat heel veel organisaties volstrekt niet weten dat zij deze wettelijke taak hebben. Dus het toezicht is slecht en de handhaving is nog slechter.'

Het VGW-certificaat

CAG AMned heeft deze ontwikkeling jaren geleden opgemerkt en het VGW (Veilig en Gezond Wonen en Werken) -certificaat geïntroduceerd.  Het VGW-certificaat is een garantie dat de gas-, water- en elektrische installatie in een woning/gebouw aan alle eisen voldoet. Bij elke goedgekeurde woning/gebouw wordt een KIWA-certificaat uitgereikt.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 088- 800 1500 of per e-mail info@cagamned.nl

(Bron: www.bnr.nl)

Installatiebrache: verplichte APK op woningen

« bekijk alle nieuwsberichten
Print